Catégorie / fandinihan-tena Dates
Bokin’ny apokalipsy andro-85 mai 2024
Fihaonana mitondra vokantsoa28 avril 2024
Tandremo ny fanahy mamitaka15 avril 2024
Ora fifohazana izao10 mars 2024
Ho tsara fiomanana29 février 2024
Tanana manompo an’i Jesosy22 février 2024
Ho mpiara miasa15 février 2024
havaozina izay efa tonta11 février 2024
Siny oditra tonta8 février 2024
Iza moa Jesosy25 décembre 2023
Fanantenana miorina tsara27 novembre 2023
Naniraka Jesosy mba handeha …23 novembre 2023
Toe-mpanahy araka an’Andriamanitra29 octobre 2023
Ho toriana ny fahamarinana21 octobre 2023
Jesosy ô! mitenena19 octobre 2023
Jesosy no fitsaharana12 octobre 2023
Aiza ianao Jesosy ô28 septembre 2023
Maizina ampototry ny mazava25 septembre 2023
Ianao ilay fanasina18 septembre 2023
Mitady an’Andriamanitra3 septembre 2023
Ambeno ny vavanao4 juin 2023
Aoka hitandrina isika26 février 2023
Mihambena mandrakariva17 février 2023
Ilay loharano velona22 janvier 2023
Lehibe Andriamanitra8 janvier 2023
Efa vonona ve ianao?7 novembre 2022
Ny tambiny16 octobre 2022
Maharitra amin’ny fihazakazahana21 août 2022
Fr fariseo, Sr …3 avril 2022
Ny toe-mpanahiko30 janvier 2022
Fitiavana voalohany3 octobre 2021
Efa manana ny marika ve ianao?25 juillet 2021
Aiza no fahamarinana?27 juin 2021
Tsy misy hafa fa iray ihany20 juin 2021
Ireny madinika ireny9 mai 2021
Mamoaza voa11 octobre 2020
Izao no fotoana4 octobre 2020
Mitadiava an’i Jehovah30 août 2020
Mianatra manisa16 août 2020
Eo akaikinao no mahatsara ahy16 février 2020
Mandrosoa, izay no baiko azontsika6 janvier 2020
Ny Akanjom-panahy23 juin 2019
Raha tsy hateraka indray17 février 2019
Hianareo no fanasina18 novembre 2018
Eo akaikinao Jesosy ô!14 octobre 2018
Aza mierikerika2 septembre 2018
Ataovy tsara ny safidy6 mai 2018
Misy vokatra ve?15 avril 2018
Fanompoana atao atsirambina11 février 2018
Azo honerana ve ny taona lasa?19 novembre 2017