Catégorie / fandinihan-tena Dates
Aoka hitandrina isika26 février 2023
Mihambena mandrakariva17 février 2023
Ilay loharano velona22 janvier 2023
Lehibe Andriamanitra8 janvier 2023
Efa vonona ve ianao?7 novembre 2022
Ny tambiny16 octobre 2022
Maharitra amin’ny fihazakazahana21 août 2022
Fr fariseo, Sr …3 avril 2022
Ny toe-mpanahiko30 janvier 2022
Fitiavana voalohany3 octobre 2021
Efa manana ny marika ve ianao?25 juillet 2021
Aiza no fahamarinana?27 juin 2021
Tsy misy hafa fa iray ihany20 juin 2021
Ireny madinika ireny9 mai 2021
Mamoaza voa11 octobre 2020
Izao no fotoana4 octobre 2020
Mitadiava an’i Jehovah30 août 2020
Mianatra manisa16 août 2020
Eo akaikinao no mahatsara ahy16 février 2020
Mandrosoa, izay no baiko azontsika6 janvier 2020
Ny Akanjom-panahy23 juin 2019
Raha tsy hateraka indray17 février 2019
Hianareo no fanasina18 novembre 2018
Eo akaikinao Jesosy ô!14 octobre 2018
Aza mierikerika2 septembre 2018
Ataovy tsara ny safidy6 mai 2018
Misy vokatra ve?15 avril 2018
Fanompoana atao atsirambina11 février 2018
Azo honerana ve ny taona lasa?19 novembre 2017