Catégorie / faharetana Dates
Ny voninahitrao Jehovah ô13 novembre 2023
ho avy ny fahoriana2 novembre 2023
Mahareta aza miova22 octobre 2023
Jesosy no fitsaharana12 octobre 2023
Aiza ianao Jesosy ô28 septembre 2023
Mandalo isika eto21 septembre 2023
Izay maharitra22 mai 2023
asan’ny nofo7 mai 2023
Firy no haharitra12 mars 2023