Catégorie / ny-fitiavanandriamanitra Dates
Ny ran’i Jesosy13 juin 2021
Ny ilain’i Jehovah aminao16 mai 2021
Tia anao Andriamanitra20 septembre 2020