Catégorie / fijoroana Dates
Ray marina ô, Tehirizo ireo26 mars 2023
Tsy misy marimaritra hiraisana19 février 2023
Fijoroana vavolombelona12 février 2023
Mitrakà, jereo Jesosy1 janvier 2023
Maharitra amin’ny fihazakazahana21 août 2022
Mitsangana ho fahazavana10 juillet 2022
Ministera mandroso22 août 2021
Fanasina ianao14 mars 2021
Havaozina indray17 janvier 2021
Mbola haharitra ve?3 janvier 2021
Hanaiky ho fitaovana27 septembre 2020
Ny finoana an’Andriamanitra2 décembre 2019
Ny tahotra an’Andriamanitra10 novembre 2019
Ny sakana ara-panahy22 septembre 2019
Fitiavana voalohany8 septembre 2019
Tandremo ny lalanao24 mars 2019
Fihemorana sy fiverenana27 janvier 2019
Toetran’ny mpandrombaka26 août 2018
Ny fizahan-toetra8 avril 2018
Fijoroana vavolombelona8 octobre 2017
Nofidiana ianao mba ho …1 octobre 2017
Mahareta amin’ny fivavahana13 août 2017