Catégorie / finoana Dates
Midera anao aho Jehovah ô14 octobre 2023
Mitaky finoana20 août 2023
Moa ahita finoana va Jesosy?2 juillet 2023
Ray marina ô, Tehirizo ireo26 mars 2023
Manana teny fikasana maro ianao7 mars 2023
Fijoroana vavolombelona12 février 2023
Atsangan’ny Tenin’Andriamanitra6 février 2023
Alefa anaty fasika29 janvier 2023
Mitrakà, jereo Jesosy1 janvier 2023
Finoana mihorina sy mitombo26 décembre 2022
Fahoriana mahatonga faharetana31 juillet 2022
Jesosy miharo sy mitantana3 juillet 2022
Jesosy ô, hanaraka anao aho6 mars 2022
Tonga Jesosy hampiavana24 octobre 2021
Mamangy anao Jesosy anio8 août 2021
Avelao Jesosy hiasa4 juillet 2021
Tsy misy mampanahy14 février 2021
Finoana ihany7 février 2021
Ny tsy finoana23 février 2020
Ny finoana an’Andriamanitra2 décembre 2019
Ny tena finoana17 novembre 2019
Mino aho10 mars 2019
Mandeha am-pinoana3 mars 2019
Hosakafana ny varavarana nihidy1 juillet 2018
Ny finoana4 mars 2018
Ny lovanao any an-danitra17 septembre 2017
Tsy misy tsy Hainy atao23 juillet 2017
Ianao izay miandry an’i Jehovah21 mars 2017
Ny lanitra misokatra21 février 2017
Fiainana vaovao8 janvier 2017