Tongasoa,
logo jm2Ny fiangonana Jesosy Mamonjy France dia faly mandray anao, liana ny amin'ny fitombohana ara-mpanahy

Ilay Andriamanitra Mpanao ny lanitra sy ny tany no ankalazaina sy deraina. Ity tranokala ity dia anisan'ny vavahadin'ny lanitra ho anao. Ary tsy hisalasalanay ny fahamarinan'ny famonjena izay noentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana.

Te-hanetana anao izahay na amin'ny alalan'ny radio na ny lahatsoratra maromaro izay zarainay eto hanandrana ny fahasoavana lehibe izay noentin'i Jesosy Kristy. Tsy hanenenao fa fahasoavana miampy fahasoavana ny miaraka amin'i Jesosy