FacebookGoogle+
Tongasoa,
logo jm2Ny fiangonana Jesosy Mamonjy France dia faly mandray anao, liana ny amin'ny fitombohana ara-mpanahy

Ilay Andriamanitra Mpanao ny lanitra sy ny tany no ankalazaina sy deraina. Ity tranokala ity dia anisan'ny vavahadin'ny lanitra ho anao. Ary tsy hisalasalanay ny fahamarinan'ny famonjena izay noentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana.

Te-hanetana anao izahay na amin'ny alalan'ny radio na ny lahatsoratra maromaro izay zarainay eto hanandrana ny fahasoavana lehibe izay noentin'i Jesosy Kristy. Tsy hanenenao fa fahasoavana miampy fahasoavana ny miaraka amin'i Jesosy

Tetsy sy teroa
franklin-grahamAnisan'ny vaovao lehibe tamin'ity taona 2017 ity ny nahalian'ny Donald Trump ho filoha-mpirenen'i Etats-unis. Anisany nanamarika ny "investiture" natao ny nandraisana filoham-piangonana fitenenana tao anatin'izany. Tsongaina ao anatin'izany i Franklin Graham izay zanak'i Billy Graham. Tsy hiditra amin'ny resaka politika isika fa anisan'ny hafatra nentiny dia hitondra ambavaka ny filohampirenena Amerikana. Ary adidin'ny Kristianina tsirairay izany. Isika Malagasy dia manana adidy mavesatra ihany koa ho an'ny firenetsika.