Ny tsy finoana

23 février 202020 h 28 min

Tsara ny Tompo, mbola manome antsika tombon’andro hafaka hampitombo indray ny finoanao izay efa reraka. Tena sarobidy ny finoana ry havana. Ny tenin’Andriamanitra dia milaza manao hoe “Raha ho avy ny zanak’olona, Moa hahita finoana va Izy”. Mba manahoana ny fitaizanao ny finoanao? Tsy amin’ny herintsaina na amin’ny asa maro isan-karazany izay heverina hampitombo fahatokisan-tena fa amin’ny alalan’ny fiainohana ny tenin’Andriamanitra. teny nentin’i rahalahy Hezekia