Catégorie / herinandriamanitra Dates
Rehefa mamangy Andriamanitra5 octobre 2023
Jesosy irery no mahay manafaka2 avril 2023
Ray marina ô, Tehirizo ireo26 mars 2023
Alefa anaty fasika29 janvier 2023
Lehibe Andriamanitra8 janvier 2023
Aza miala ao Jerosalema15 août 2022
Jesosy ao anatinao22 mai 2022
Te ho hafaka aho15 mai 2022
Ry lazarosy mivoaha!13 mars 2022
Ny voninahitrao Jehovah ô13 février 2022
Natao ho mpandresy ianao29 novembre 2021
Jesosy ilay fananganana31 octobre 2021
Ny feon’Andriamanitra18 octobre 2021
An’i Jesosy ny fahefana15 août 2021
Amin’ny anaran’i Jesosy11 juillet 2021
Mbola miasa Jesosy30 mai 2021
Ny herin’ny fananganana4 avril 2021
Andriamanitra dia manavao13 octobre 2019
Misy Andriamanitra1 septembre 2019
Azy ny fahefana rehetra23 décembre 2018
Aoka ho fitaratra ianao28 octobre 2018
Omeo hery aho Tompo ô21 octobre 2018
Tsy fahafatesana no anton’izao17 juin 2018
Arotsay lalina ny haratonao18 février 2018
Mihoatra izay heverinao17 décembre 2017
Resy ilay devoly !10 septembre 2017
Mpandresy ianao30 juillet 2017
Fahasoavana ho anao2 juillet 2017
Ampy ho anao ny fahasoavako18 juin 2017
Tamberintany15 mai 2017