Ilay voa-tsara nafafy

3 janvier 2020

Ny fandaharana voa-tsara nafafy dia hamafazana ny tenin’Andriamanitra amin’ny tany rehetra. fandaharana entin’i rahalahy Felimanana sy ny anabavy Julie.