La bonne semence

3 janvier 202012 h 36 min

Ny fandaharana bonne semence dia fandaharana mizara ny tenin’Andriamanitra ho antsika isan’andro, hamakivakiana ny tontolo andro. Entin’ny anabavy Perle