Fahaterahana indray

22 janvier 202017 h 12 min

Fampianarana baiboly atao indray mandeha isam-bolana . Ny lohateny androany dia ny hoe Fahaterahana indray. Nentin’i Rahalahy Hezekia